Analiza przedwdrożeniowa i przygotowawcza stanowi pierwszy i nieodzowny proces w toku implementacji projektów IT.


 

Cel:

 • lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu,
 • optymalne jego dostosowanie do potrzeb firmy,
 • zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia i funkcjonowania systemu. 

 

Przed podjęciem decyzji o realizacji projektu IT:

 • warto przeprowadzić dokładną analizę stanu obecnego oraz analizę potrzeb,
 • należy sprawdzić, czy decyzja ta będzie dobrze wpisywać się w strategię biznesową firmy.

 

Projekt należy dobrze dopasować do profilu firmy. Istotne jest to, aby dobrze ocenić jego charakter – można wybrać model outsourcingowy lub stworzyć własny system od podstaw.

Warto zainteresować się dofinansowaniem go z funduszy Unii Europejskiej.  

 

Korzyści z zastosowania analizy przedwdrożeniowej: 


 • szczegółowa analiza procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, służąca optymalnemu dopasowaniu właściwego projektu IT do potrzeb firmy,
 • dostosowanie funkcjonalności systemu do zakresu działalności i potrzeb Twojej firmy,
 • wytyczenie odpowiedniej ścieżki organizacyjnej wdrożenia systemu,
 • ustalenie celów, które zostaną zrealizowane poprzez wprowadzenie projektu IT,
 • określenie potencjalnych korzyści biznesowych, osiąganych dzięki optymalizacji pracy w przedsiębiorstwie po wdrożeniu systemu,
 • wytyczenie ścieżki osiągnięcia tychże korzyści,
 • wyznaczenie harmonogramu wdrażania projektu IT,
 • ocena kosztów wdrożenia projektu i kosztów, które generuje oraz doradztwo w zakresie jego finansowania,
 • oszacowanie infrastruktury technicznej- informacja o niezbędnych inwestycjach wiążących się z wdrożeniem projektu. 

 

Masz do nas pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Interesuje Cię ten obszar naszej działalności?

Podaj nam swoje dane - skontaktujemy się, żeby porozmawiać o tym jak możemy Ci pomóc