Najlepszą rekomendacją każdej firmy jest wiedza wykorzystywana w praktyce. Tak też wyglądają nasze działania. Zdobyta gruntowna wiedza w charakterze Inżyniera Kontraktu z ostatnich kilkunastu projektów, potwierdzona otrzymanymi referencjami, jest najlepszą rekomendacją naszych działań. Wieloletnie doświadczenie praktyczne umożliwiło wypracowanie własnych działań praktycznych, do których zaliczają się optymalne procedury wdrożenia oraz nowoczesne standardy pracy.

 

Nasz potencjał pozwala oferować szeroki wachlarz usług, umożliwiających kompleksowy nadzór nad każdym zaawansowanym technologicznie projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

 

Co zyskujesz?

  • pełną kontrolę na każdym etapie realizacji projektu,
  • nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę,
  • pewność, co do standardów rozwiązań,
  • sprawny przebieg prawidłowo skoordynowanej inwestycji,
  • sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.

 

Jak działa Inżynier Kontraktu?

Inżynier Kontraktu działa w imieniu inwestora. W zakres jego obowiązków wchodzą:

  • przygotowanie realizacji inwestycji - (przygotowanie harmonogramów, przygotowanie zapytań ofertowych, przygotowanie przetargu),
  • zarządzanie realizacją inwestycji - (przygotowanie harmonogramów, sprawdzanie jakości, składanie raportów z zaawansowania prac, uczestnictwo w odbiorze końcowym).

 

Obecność instytucji Inżyniera Kontraktu to zapewnienie, że inwestycja została ukończona zgodnie z wymogami kontraktu. Dodatkowo odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej.

 

Usługi Inżyniera Kontraktu mogą pomóc w zapewnieniu realizacji kontraktu zgodnie ze wszystkimi ustalonymi warunkami. Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, jak odpowiednio przeprowadzić swoje działania.

Oferujemy fachową pomoc oraz szczegółowe doradztwo.

Interesuje Cię ten obszar naszej działalności?

Podaj nam swoje dane - skontaktujemy się, żeby porozmawiać o tym jak możemy Ci pomóc