K&K Selekt - Centrum Doradztwa Personalnego – jest to firma prężnie rozwijająca się na rynku, zajmująca się rekrutacją i selekcją pracowników oraz oferująca usługi konsultingowe dla nowych inwestorów w Polsce. Przeprowadza także badania kompetencji Assessment/Development, będące najskuteczniejszą metodą kompleksowej oceny potencjału zawodowego kandydata. Działania firmy opierają się przede wszystkim na Headhuntingu (HH) oraz własnych bazach danych specjalistów i menadżerów. K&K Selekt od lat z sukcesami uczestniczy w projektach związanych z pozyskaniem i wsparciem nowych inwestorów na rynku polskim, m.in w branżach takich, jak: motoryzacyjna, lotnicza, elektroniczna, RTV i AGD, metalowa, FMCG i wiele innych. Firma przeprowadza ocenę pracowników metodą „360 stopni” – jej celem jest dostarczenie biorących w niej udział osobom informacji zwrotnych o posiadanych kompetencjach. K&K Selekt jest członkiem stowarzyszenia Dolina Lotnicza- odpowiada za wspomaganie rozwoju przemysłu lotniczego w południowo-wschodniej Polsce.

 

Potrzeby klienta


 • usystematyzowanie zgromadzonej bazy CV,
 • automatyzację procesów wyszukiwania pracowników w bazie (ponad 70 tys. rekordów),
 • eliminację obiegu dokumentów papierowych,
 • skrócenie czasu realizacji skomplikowanych zleceń,
 • płynne rozliczanie usług związanych z realizacją procesów biznesowych,
 • udostępnienie partnerom narzędzi, umożliwiającym realizację części zadań we własnym zakresie.

 

Na podstawie analizy przedwdrożeniowej zaproponowano stworzenie innowacyjnego systemu automatycznego headhuntingu, który będzie obsługiwał relacje B2B z partnerami firmy K&K Selekt.

Dodatkowym bodźcem do wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego była chęć pozyskania nowych partnerów biznesowych, krajowych i zagranicznych, poprzez udostępnienie unikalnego w skali kraju narzędzia do rekrutacji pracowników.

 

 

Nasze rozwiązanie


Wdrożony został dedykowany system klasy Business-to-Business, współpracujący z oprogramowaniem bazodanowym Lotus. Jego najważniejsze funkcjonalności to:

 • zarządzanie bazą CV kandydatów,
 • automatyczna wymiana danych,
 • automatyzacja procesu wyszukiwania pracowników z bazy K&K Selekt,
 • przekazywanie do realizacji skomplikowanych zleceń,
 • automatyczne rozliczanie i fakturowanie zleceń,
 • import/export dokumentów w standardzie EDI oraz w formacie .xml
 • generowanie raportów,
 • zastosowanie podpisu elektronicznego do zatwierdzania dokumentów generowanych przez system,
 • analityka potrzeb klientów, na podstawie analizy ich wyszukiwań,
 • integracja z system Lotus Server.

 

Budowa wdrożonego systemu B2B


 System składa się z trzech interfejsów:

 1. interfejs K&K Selekt (złożony panel administracyjny do zarządzania relacjami z partnerami; automatyzacja procesu wyszukiwania pracowników z bazy K&K Selekt)
 2. interfejs partnerów (samodzielna - automatyczna realizacja zleceń, tworzenie zleceń rozbudowanych, moduł rozrachunków i płatności)
 3. interfejs dla kandydatów (tworzenie swojego CV, aktualizacja swoich danych, aplikowanie do poszczególnych ofert).

System jest w pełni skalowalny, a jego architektura pozwala na łatwą rozbudowę funkcjonalności.

 

Wpływ wdrożonego rozwiązania na organizację pracy w firmie K&K Selekt


 Wdrożony system przyniósł firmie K&K Selekt wymierne korzyści:

 • dzięki automatyzacji procesów biznesowych i przepływu informacji, wzrosła efektywność współpracy z partnerami, co pozytywnie wpłynęło na rozwój firmy,
 • usystematyzowanie bazy danych w znaczny sposób usprawniła wyszukiwanie pracowników zarówno przez rekruterów K&K Selekt, jak i przez partnerów,
 • zautomatyzowanie procesów spowodowało wzrost efektywności pracy rekruterów i dzięki temu obsługę większej ilości zleceń,
 • realizacja we własnym zakresie części zadań przez partnerów, a tym samym zatrudnianie pracowników spełniających wszystkie wskazane przez nich kryteria, spowodowała wzrost zadowolenia partnerów,
 • wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów i wzrost poziomu bezpieczeństwa danych,
 • przyspieszenie i usystematyzowanie rozliczeń z partnerami, mające wpływ na poprawę płynności finansowej w firmie K&K Selekt,
 • wzrost liczby klientów, zarówno polskich, jak i zagranicznych,
 • rozbudowa bazy danych CV, poprzez udostępnienie kandydatom możliwości tworzenia swojego życiorysu zawodowego poprzez stronę internetową, oraz narzędzia do szybkiej wysyłki dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Interesuje Cię ten obszar naszej działalności?

Podaj nam swoje dane - skontaktujemy się, żeby porozmawiać o tym jak możemy Ci pomóc